Mộng hồn quanh quẩn chốn làng quê
Mới thấm nhân gian khổ biệt ly
Đêm vắng tựa giường ngồi nhớ đệ
Ngọn đèn leo lét dưới trăng khuya

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)