Mưu sinh lặn lội cảnh bôn ba
Em út thôi đành phải cách xa
Cảnh ấy khiến ai buồn não nuột
Đêm dài, đèn lẻ, lại tuôn mưa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)