15.00
Nước: Trung Quốc (Cận đại)
9 bài thơ
3 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Quốc Duy (1 bài)
- Liên Hoành (11 bài)
- Trần Niên (1 bài)
- Lỗ Tấn (81 bài)
- Lương Khải Siêu (12 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 12/09/2008 02:22 bởi hongha83, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 12/09/2008 02:58 bởi hongha83
Thu Cẩn 秋瑾 (1877-1907) tên hồi nhỏ là Khuê Cẩn 閨瑾, Ngọc Cô 玉姑, tự Tuyền Khanh 璿卿, hiệu Đán Ngô 旦吾, Giám Hồ nữ hiệp 鑒湖女俠, người Sơn Âm (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang). Năm 1904, sang Nhật du học, năm sau tham gia Đồng minh hội. Về nước tuyên truyền cách mạng. Năm 1907 cuộc khởi nghĩa của Từ Tích Lan thất bại, bà bị bắt và tuẫn nạn.