15.00
Nước: Trung Quốc (Thanh)
12 bài thơ
Tạo ngày 13/02/2007 09:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/06/2008 13:00 bởi Vanachi
Lương Khải Siêu 梁啟超 (1873-1929) người đời Thanh Mạt, tự Trác Như 卓如, hiệu Nhiệm Công 任公, đậu thi hương năm 17 tuổi, là học trò của Khang Hữu Vi 康有為. Làm báo, chủ trương đổi mới tư tưởng quốc dân. Có tham chính vào đời vua Đức Tông, nhưng thất bại, phải trốn sang Nhật. Năm Dân Quốc thứ 3, giữ chức tổng trưởng Bộ tư pháp. Lúc vãn niên, thôi làm chính trị, chỉ chuyên về việc trứ thuật và giảng học. Tác phẩm có Am Văn thất văn tập, Thanh đại học thuật khái luận,...