Trượng phu chia tay hùng tráng
Không thèm nhi nữ thường tình
Gió mưa còn một thanh kiếm
Chiếc thân trời bể lênh đênh
Thiên hạ vẫn còn rối việc
Tuổi trai chưa thuộc về mình
Lầu cao vung tay một giáo
Đi về nào sợ gian nan


Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)