04/12/2021 02:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tráng biệt
壯別

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 09/09/2010 19:42

 

Nguyên tác

丈夫有壯別,
不作兒女顏。
風塵孤劍在,
湖海一身單。
天下正多事,
年華殊未闌。
高樓一揮手,
來去我何難。

Phiên âm

Trượng phu hữu tráng biệt,
Bất tác nhi nữ nhan.
Phong trần cô kiếm tại,
Hồ hải nhất thân đan (đơn).
Thiên hạ chính đa sự,
Niên hoa thù vị lan.
Cao lâu nhất huy thủ,
Lai khứ ngã hà nan.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Trượng phu chia tay hùng tráng
Không thèm nhi nữ thường tình
Gió mưa còn một thanh kiếm
Chiếc thân trời bể lênh đênh
Thiên hạ vẫn còn rối việc
Tuổi trai chưa thuộc về mình
Lầu cao vung tay một giáo
Đi về nào sợ gian nan
Nguồn: Từ điển văn học cổ điển Trung Quốc, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Tráng biệt