Năm lụn, đêm sâu tối mịt mờ
Ngọn đèn leo lét, bóng mình trơ
Một vòng trời chuyển mau vừa hết
Muôn kiếp hờn mang nặng có thừa
Mái tóc bạc phơ buồn cả ruột
Non quê xanh ngắt hiện trong mơ
Nghìn xưa cảm khái chung đêm ấy
Hãy uống cho quên, uống bứa bừa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)