Một cơn mưa lớn nối hai châu
Ngút trời cuồn cuộn dậy ba đào
Sóng không đãi hết bao hào kiệt
Sấm sét xách theo cuộc viễn du

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)