Nữ kiệt như cô mới gọi là
Khối tình chan chứa khác người ta
Dập dồn sóng biển không tăm tích
Tình ấy xưa nay ít lắm mà

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)