Dưới đây là các bài dịch của Triệu Chí Khôi. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Kỷ sự kỳ 16 (Lương Khải Siêu): Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Nữ kiệt như cô mới gọi là
Khối tình chan chứa khác người ta
Dập dồn sóng biển không tăm tích
Tình ấy xưa nay ít lắm mà

Ảnh đại diện

Kỷ sự kỳ 12 (Lương Khải Siêu): Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Giặc chưa trừ được nói chi nhà
Trăm dặm đường còn chín chục xa
Sợ họ chê khen nhiều chuyện lắm
Nói sao hào kiệt mến trăng hoa

Ảnh đại diện

Kỷ sự kỳ 11 (Lương Khải Siêu): Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Tấm thân hang cọp nghĩ buồn tanh
Há để gian nan luỵ đến tình
Đầu giá mười mươi cô cũng biết
Chó săn khắp xứ muốn ăn mình

Ảnh đại diện

Kỷ sự kỳ 06 (Lương Khải Siêu): Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Không ai cô bảo đáng tài trai,
Mà để mắt xanh có một tôi.
Nghĩ lại ơn sâu nào dám phụ,
Nhiều khi tôi muốn gọi: mình ơi!

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]