29/01/2023 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỷ sự kỳ 16
紀事其十六

Tác giả: Lương Khải Siêu - 梁啟超

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 10/04/2020 16:54

 

Nguyên tác

郤服權奇女丈夫,
道心潭粹與人殊。
波瀾起落無痕跡,
似此奇情古所無。

Phiên âm

Khước phục quyền kỳ nữ trượng phu,
Đạo tâm đàm tuý dữ nhân thù.
Ba lan khởi lạc vô ngân tích,
Tự thử kỳ tình cổ sở vô.

Bản dịch của Triệu Chí Khôi

Nữ kiệt như cô mới gọi là
Khối tình chan chứa khác người ta
Dập dồn sóng biển không tăm tích
Tình ấy xưa nay ít lắm mà
Nguồn: Lương Khải Siêu, Nguyễn Văn Y, NXB Hoa đăng, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lương Khải Siêu » Kỷ sự kỳ 16