44.75
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
351 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 09/09/2018 21:46 bởi Vanachi
Trần Trọng San sinh ngày 29-10-1930 tại Hà Nam, mất ngày 17-8-1998 tại Toronto, Canada, là nhà giáo, nhà nghiên cứu, dịch giả văn học Trung Quốc. Trước năm 1975, ông giảng dạy tại Đại học Văn khoa, Sài Gòn. Sau 1975, ông công tác tại Bộ môn Hán Nôm, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), sau đó xuất cảnh đi Canada cùng gia đình cho tới khi qua đời.

Các tác phẩm:
- Thơ Đường (1957)
- Lược khảo Kinh thi (1958)
- Công dân giáo dục (soạn chung với Phạm Thị Tự, Nguyễn Khắc Nhân và Lê Xuân Khoa, 1960)
- Việt văn độc bản (soạn chung với Đàm Xuân Thiều, 1961)
- Luận lý học (soạn chung với Đàm Xuân Thiều, 1961)
- Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư…

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bao Hà (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Chu Khánh Dư (Trung Quốc)

Chu Loan (Trung Quốc)

Cố Huống (Trung Quốc)

Dương Cự Nguyên (Trung Quốc)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Dương Tuân Bá (Trung Quốc)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 1. Bát trận đồ
  19
 2. Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức
  10
 3. Các dạ
  14
 4. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
  11
 5. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
  11
 6. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
  11
 7. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
  11
 8. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5
  11
 9. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
  11
 10. Cuồng phu
  7
 11. Cửu nhật
  7
 12. Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang
  10
 13. Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú)
  18
 14. Đăng cao
  39
 15. Đăng lâu
  7
 16. Đăng Nhạc Dương lâu
  20
 17. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
  9
 18. Giang Hán
  13
 19. Giang Nam phùng Lý Quy Niên
  13
 20. Giang thôn
  12
 21. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2
  6
 22. Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện
  7
 23. Khách chí
  18
 24. Khúc giang đối vũ
  16
 25. Khúc giang kỳ 2
  28
 26. Khương thôn kỳ 1
  10
 27. Khương thôn kỳ 2
  7
 28. Khương thôn kỳ 3
  7
 29. Lữ dạ thư hoài
  15
 30. Mạn hứng kỳ 1
  9
 31. Mạn hứng kỳ 2
  7
 32. Mạn hứng kỳ 4
  9
 33. Mạn hứng kỳ 5
  10
 34. Mạn hứng kỳ 6
  9
 35. Mạn hứng kỳ 7
  8
 36. Mạn hứng kỳ 8
  8
 37. Mạn hứng kỳ 9
  9
 38. Mao ốc vị thu phong sở phá ca
  12
 39. Mộng Lý Bạch kỳ 1
  12
 40. Mộng Lý Bạch kỳ 2
  11
 41. Nguyệt dạ
  19
 42. Nguyệt dạ ức xá đệ
  17
 43. Tặng Hoa khanh
  11
 44. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 45. Tặng Vệ bát xử sĩ
  13
 46. Thiên mạt hoài Lý Bạch
  13
 47. Thu hứng kỳ 7
  7
 48. Thục tướng
  16
 49. Tiểu hàn thực chu trung tác
  5
 50. Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2
  19
 51. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 1
  8
 52. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2
  7
 53. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3
  3
 54. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3
  30
 55. Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc
  10
 56. Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia
  6
 57. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân
  9
 58. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)
  8
 59. Xuân nhật ức Lý Bạch
  12
 60. Xuân vọng
  20

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đỗ Thu Nương (Trung Quốc)

Đỗ Thường (Trung Quốc)

Độc Cô Cập (Trung Quốc)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hàn Tông (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tăng (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

La Ẩn (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lư Chiếu Lân (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lương Khải Siêu (Trung Quốc)

Lưu Tích Hư (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

 1. Anh Vũ châu
  22
 2. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch
  22
 3. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  21
 4. Độ Kinh Môn tống biệt
  8
 5. Giang thượng ngâm
  10
 6. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
  14
 7. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
  24
 8. Hiệp khách hành
  11
 9. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  48
 10. Kết miệt tử
  9
 11. Khách trung tác
  17
 12. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
  17
 13. Ký viễn
  20
 14. Lục Thuỷ khúc
  17
 15. Mạch thượng tặng mỹ nhân
  15
 16. Nghĩ cổ kỳ 5
  11
 17. Ngọc giai oán
  19
 18. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
  13
 19. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
  24
 20. Nguyệt hạ độc chước kỳ 2
  4
 21. Nguyệt hạ độc chước kỳ 3
  10
 22. Nguyệt hạ độc chước kỳ 4
  6
 23. Oán tình
  26
 24. Quan san nguyệt
  15
 25. Sơn trung vấn đáp
  17
 26. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  11
 27. Tặng Uông Luân
  16
 28. Thanh bình điệu kỳ 1
  31
 29. Thanh bình điệu kỳ 2
  23
 30. Thanh bình điệu kỳ 3
  23
 31. Thiếu niên hành kỳ 2
  14
 32. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
  13
 33. Thu phố ca kỳ 15
  16
 34. Thục đạo nan
  4
 35. Thương tiến tửu
  27
 36. Tĩnh dạ tứ
  70
 37. Tô đài lãm cổ
  16
 38. Tống hữu nhân
  18
 39. Trường Can hành kỳ 1
  19
 40. Trường Can hành kỳ 2
  10
 41. Trường tương tư kỳ 2
  11
 42. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
  27
 43. Tuyên thành kiến đỗ quyên hoa
  9
 44. Tư biên
  10
 45. Tử Dạ thu ca
  22
 46. Ức Đông Sơn kỳ 1
  28
 47. Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
  10
 48. Việt trung lãm cổ
  15
 49. Vọng Lư sơn bộc bố
  29
 50. Xuân dạ Lạc thành văn địch
  21
 51. Xuân nhật độc chước kỳ 1
  11
 52. Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
  13
 53. Xuân tứ
  30

Lý Dĩnh (Trung Quốc)

Lý Gia Hựu (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Kỳ (I) (Trung Quốc)

Lý Long Cơ (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thiệp (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Nghiêm Vũ (I) (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Tào Đường (Trung Quốc)

Thái thượng ẩn giả (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thê Nhất (Trung Quốc)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Thượng Quan Nghi (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tiết Đào (Trung Quốc)

Tiết Phùng (Trung Quốc)

Tiết Tắc (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Tôn Địch (Trung Quốc)

Tống Chi Vấn (Trung Quốc)

Trần Đào (Trung Quốc)

Trần Ngọc Lan (Trung Quốc)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trịnh Tư Tiếu (Trung Quốc)

Trương Cửu Linh (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Trương Kế (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Từ An Trinh (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Ung Đào (Trung Quốc)

Vạn Sở (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Giá (Trung Quốc)

Vương Hàn (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)