44.75
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
351 bài dịch
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Thanh Hải (21 bài)
- Lưu Trùng Dương (6 bài)
- Minh Đức Hoài Trinh (17 bài)
- Lê Giang (17 bài)
- Quách Thoại (20 bài)
Tạo ngày 10/09/2018 21:46 bởi Vanachi
Trần Trọng San (29/10/1930 - 17/8/1998) sinh tại Hà Nam, mất tại Toronto, Canada, là nhà giáo, nhà nghiên cứu, dịch giả văn học Trung Quốc. Trước năm 1975, ông giảng dạy tại Đại học Văn khoa, Sài Gòn. Sau 1975, ông công tác tại Bộ môn Hán Nôm, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh (nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh), sau đó xuất cảnh đi Canada cùng gia đình cho tới khi qua đời.

Các tác phẩm:
- Thơ Đường (1957)
- Lược khảo Kinh thi (1958)
- Công dân giáo dục (soạn chung với Phạm Thị Tự, Nguyễn Khắc Nhân và Lê Xuân Khoa, 1960)
- Việt văn độc bản (soạn chung với Đàm Xuân Thiều, 1961)
- Luận lý học (soạn chung với Đàm Xuân Thiều, 1961)
- Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị

 

Thơ dịch tác giả khác

Âu Dương Tu (Trung Quốc)

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bao Hà (Trung Quốc)

Cao Thích (Trung Quốc)

Chu Khánh Dư (Trung Quốc)

Chu Loan (Trung Quốc)

Cố Huống (Trung Quốc)

Dương Cự Nguyên (Trung Quốc)

Dương Quýnh (Trung Quốc)

Dương Sĩ Ngạc (Trung Quốc)

Dương Tuân Bá (Trung Quốc)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

 1. Bát trận đồ
  23
 2. Bất kiến - Cận vô Lý Bạch tiêu tức
  12
 3. Các dạ
  16
 4. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 1
  11
 5. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 2
  11
 6. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 3
  11
 7. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 4
  11
 8. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 5
  11
 9. Càn Nguyên trung ngụ cư Đồng Cốc huyện tác ca kỳ 7
  11
 10. Cuồng phu
  8
 11. Cửu nhật
  7
 12. Cửu nhật Lam Điền Thôi thị trang
  11
 13. Dã vọng (Tây sơn bạch tuyết Tam Thành thú)
  19
 14. Đăng cao
  40
 15. Đăng lâu
  7
 16. Đăng Nhạc Dương lâu
  23
 17. Đối tuyết (Chiến khốc đa tân quỷ)
  9
 18. Giang Hán
  14
 19. Giang Nam phùng Lý Quy Niên
  11
 20. Giang thôn
  14
 21. Hí vi lục tuyệt cú kỳ 2
  6
 22. Hiểu phát Công An sổ nguyệt khế tức thử huyện
  7
 23. Khách chí
  19
 24. Khúc giang đối vũ
  17
 25. Khúc giang kỳ 2
  31
 26. Khương thôn kỳ 1
  10
 27. Khương thôn kỳ 2
  7
 28. Khương thôn kỳ 3
  7
 29. Lữ dạ thư hoài
  17
 30. Mao ốc vị thu phong sở phá ca
  15
 31. Mộng Lý Bạch kỳ 1
  13
 32. Mộng Lý Bạch kỳ 2
  11
 33. Nguyệt dạ
  22
 34. Nguyệt dạ ức xá đệ
  18
 35. Tặng Hoa khanh
  12
 36. Tặng Lý Bạch (Thu lai tương cố thượng phiêu bồng)
  11
 37. Tặng Vệ bát xử sĩ
  14
 38. Thiên mạt hoài Lý Bạch
  15
 39. Thu hứng kỳ 7
  8
 40. Thục tướng
  21
 41. Tiểu hàn thực chu trung tác
  6
 42. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 1
  10
 43. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 2
  8
 44. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 4
  10
 45. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 5
  12
 46. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 6
  9
 47. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 7
  10
 48. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 8
  9
 49. Tuyệt cú mạn hứng kỳ 9
  9
 50. Tuyệt cú nhị thủ kỳ 2
  26
 51. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 1
  10
 52. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 2
  9
 53. Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3
  6
 54. Tuyệt cú tứ thủ kỳ 3
  37
 55. Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc
  11
 56. Vịnh hoài cổ tích kỳ 1 - Dữu Tín gia
  8
 57. Vịnh hoài cổ tích kỳ 3 - Vịnh Chiêu Quân
  11
 58. Vọng nhạc (Đại Tông phù như hà)
  9
 59. Xuân nhật ức Lý Bạch
  14
 60. Xuân vọng
  24

Đỗ Thẩm Ngôn (Trung Quốc)

Đỗ Thu Nương (Trung Quốc)

Đỗ Thường (Trung Quốc)

Độc Cô Cập (Trung Quốc)

Đới Thúc Luân (Trung Quốc)

Giả Chí (Trung Quốc)

Giả Đảo (Trung Quốc)

Hạ Tri Chương (Trung Quốc)

Hàn Dũ (Trung Quốc)

Hàn Hoằng (Trung Quốc)

Hàn Ốc (Trung Quốc)

Hàn Tông (Trung Quốc)

Hoàng Phủ Tăng (Trung Quốc)

Hứa Hồn (Trung Quốc)

Kim Xương Tự (Trung Quốc)

La Ẩn (Trung Quốc)

Lạc Tân Vương (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lục Du (Trung Quốc)

Lư Chiếu Lân (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lương Khải Siêu (Trung Quốc)

Lưu Tích Hư (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lưu Vũ Tích (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

 1. Anh Vũ châu
  25
 2. Dữ Sử lang trung khâm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch Đề Bắc Tạ bi • 題北謝碑 • Hoàng Hạc lâu văn địch • 黃鶴樓聞笛
  26
 3. Đăng Kim Lăng Phụng Hoàng đài
  22
 4. Độ Kinh Môn tống biệt
  8
 5. Giang thượng ngâm
  11
 6. Há Chung Nam sơn, quá Hộc Tư sơn nhân túc, trí tửu
  15
 7. Há Giang Lăng - Tảo phát Bạch Đế thành
  31
 8. Hiệp khách hành
  12
 9. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
  62
 10. Kết miệt tử
  9
 11. Khách trung tác
  19
 12. Kim Lăng tửu tứ lưu biệt
  19
 13. Ký viễn
  24
 14. Lục thuỷ khúc
  20
 15. Mạch thượng tặng mỹ nhân
  17
 16. Nghĩ cổ kỳ 5
  12
 17. Ngọc giai oán
  23
 18. Ngô vương mỹ nhân bán tuý
  17
 19. Nguyệt hạ độc chước kỳ 1
  26
 20. Nguyệt hạ độc chước kỳ 2
  4
 21. Nguyệt hạ độc chước kỳ 3
  11
 22. Nguyệt hạ độc chước kỳ 4
  7
 23. Oán tình
  30
 24. Quan san nguyệt
  19
 25. Sơn trung vấn đáp
  21
 26. Tặng Mạnh Hạo Nhiên
  12
 27. Tặng Uông Luân
  19
 28. Thanh bình điệu kỳ 1
  39
 29. Thanh bình điệu kỳ 2
  28
 30. Thanh bình điệu kỳ 3
  27
 31. Thiếu niên hành kỳ 2
  16
 32. Thính Thục tăng Tuấn đàn cầm
  14
 33. Thu phố ca kỳ 15
  18
 34. Thục đạo nan
  4
 35. Thương tiến tửu
  33
 36. Tí Dạ thu ca
  24
 37. Tĩnh dạ tứ
  79
 38. Tô đài lãm cổ
  18
 39. Tống hữu nhân
  24
 40. Trường Can hành kỳ 1
  19
 41. Trường Can hành kỳ 2
  10
 42. Trường tương tư kỳ 2
  11
 43. Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt hiệu thư thúc Vân
  29
 44. Tuyên Thành kiến đỗ quyên hoa
  11
 45. Tư biên
  12
 46. Ức Đông Sơn kỳ 1
  31
 47. Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký
  15
 48. Việt trung lãm cổ
  19
 49. Vọng Lư sơn bộc bố
  35
 50. Xuân dạ Lạc thành văn địch
  26
 51. Xuân nhật độc chước kỳ 1
  12
 52. Xuân nhật tuý khởi ngôn chí
  18
 53. Xuân tứ
  34

Lý Dĩnh (Trung Quốc)

Lý Gia Hựu (Trung Quốc)

Lý Ích (Trung Quốc)

Lý Kỳ (Trung Quốc)

Lý Long Cơ (Trung Quốc)

Lý Quần Ngọc (Trung Quốc)

Lý Thân (Trung Quốc)

Lý Thiệp (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mạnh Hạo Nhiên (Trung Quốc)

Nghiêm Vũ (Trung Quốc)

Nguyên Chẩn (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Sầm Tham (Trung Quốc)

Tào Đường (Trung Quốc)

Thái thượng ẩn giả (Trung Quốc)

Thẩm Thuyên Kỳ (Trung Quốc)

Thê Nhất (Trung Quốc)

Thôi Đồ (Trung Quốc)

Thôi Hiệu (Trung Quốc)

Thôi Hộ (Trung Quốc)

Thường Kiến (Trung Quốc)

Thượng Quan Nghi (Trung Quốc)

Tiền Hử (Trung Quốc)

Tiền Khởi (Trung Quốc)

Tiết Đào (Trung Quốc)

Tiết Phùng (Trung Quốc)

Tiết Tắc (Trung Quốc)

Tổ Vịnh (Trung Quốc)

Tôn Địch (Trung Quốc)

Tống Chi Vấn (Trung Quốc)

Trần Đào (Trung Quốc)

Trần Ngọc Lan (Trung Quốc)

Trần Tử Ngang (Trung Quốc)

Triệu Hỗ (Trung Quốc)

Trịnh Cốc (Trung Quốc)

Trịnh Tư Tiếu (Trung Quốc)

Trương Cửu Linh (Trung Quốc)

Trương Duyệt (Trung Quốc)

Trương Kế (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Trương Trọng Tố (Trung Quốc)

Từ An Trinh (Trung Quốc)

Tư Không Thự (Trung Quốc)

Ung Đào (Trung Quốc)

Vạn Sở (Trung Quốc)

Vi Thừa Khánh (Trung Quốc)

Vi Trang (Trung Quốc)

Vi Ứng Vật (Trung Quốc)

Vương An Thạch (Trung Quốc)

Vương Bột (Trung Quốc)

Vương Chi Hoán (Trung Quốc)

Vương Duy (Trung Quốc)

Vương Giá (Trung Quốc)

Vương Hàn (Trung Quốc)

Vương Kiến (Trung Quốc)

Vương Nhai (Trung Quốc)

Vương Tích (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)