Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Đường )
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/03/2007 13:30 bởi Vanachi
Một ẩn sĩ tại núi Chung Nam, đời Đường.

 

Tuyển tập chung