Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/07/2005 22:00 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 29/05/2006 17:07 bởi Vanachi
Đỗ Thu Nương 杜秋娘 sống vào khoảng thế kỷ VIII đến IX, người Kim Lăng, hay thơ, trước là thiếp của Lý Kỳ 李錡 (tiết độ sứ Trần Hải) từ năm 15 tuổi. Sau Lý Kỳ làm phản bị giết, Đường Mục Tông 唐穆宗 (821-826) đem về làm Cung trung giáo tập một thời gian rồi trả về dân dã.

 

Tuyển tập chung