Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
18 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 20/02/2006 11:17 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 17/08/2008 08:21 bởi Vanachi
Thôi Đồ 崔塗 (854-?) tự Lễ Sơn 禮山, người nay thuộc Phú Xuân, Chiết Giang, không rõ năm sinh và năm mất. Ông đỗ tiến sĩ vào năm Quang Khởi thứ 4 đời Đường Hy Tông. Cuối đời phiêu bạc, từng chu du khắp dải Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Thơ đa phần lấy đề tài sinh hoạt phiêu bạc, thơ 1 quyển.

 

Tuyển tập chung