Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
18 bài thơ
1 người thích

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Đỗ Quang Đình (2 bài)
- Trịnh Cốc (38 bài)
- Ông Thừa Tán (1 bài)
- Vi Trang (52 bài)
- Đỗ Tuân Hạc (28 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (17 bài)
- Trương Việt Linh (10 bài)
- Trần Trọng Kim (3 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (2 bài)
- Ngô Văn Phú (2 bài)
Tạo ngày 19/02/2006 11:17 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 16/08/2008 08:21 bởi Vanachi
Thôi Đồ 崔塗 (854-?) tự Lễ Sơn 禮山, người nay thuộc Phú Xuân, Chiết Giang, không rõ năm sinh và năm mất. Ông đỗ tiến sĩ vào năm Quang Khởi thứ 4 đời Đường Hy Tông. Cuối đời phiêu bạc, từng chu du khắp dải Tứ Xuyên và Thiểm Tây. Thơ đa phần lấy đề tài sinh hoạt phiêu bạc, thơ 1 quyển.