Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thương Ẩn (231 bài thơ)
- Đỗ Mục (116 bài thơ)
- Ôn Đình Quân (54 bài thơ)
- Vi Trang (52 bài thơ)
- Cao Biền (26 bài thơ)
Tạo ngày 04/06/2007 20:16 bởi Vanachi
Đỗ Quang Đình 杜光庭 (850-933), tự Tân Thánh 賓聖, hiệu Đông doanh tử 東瀛子, thi nhân đời Đường mạt và Ngũ đại, người Ngoại Châu, Tấn Vân (có nơi chép Trường An).