15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
28 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Ngư Huyền Cơ (23 bài)
- Hàn Ốc (35 bài)
- Trịnh Cốc (38 bài)
- Đỗ Quang Đình (2 bài)
- Thôi Đồ (18 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (27 bài)
- Trương Việt Linh (11 bài)
- Lê Nguyễn Lưu (3 bài)
- Trần Đông Phong (2 bài)
- Đinh Tú Anh (1 bài)
Tạo ngày 19/03/2007 05:34 bởi Vanachi
Đỗ Tuân Hạc 杜荀鶴 (846-904), thi nhân đời Vãn Đường, tự Ngạn Chi 彥之, hiệu Cửu Hoa sơn nhân 九華山人, người Thạch Đại 石埭, Trì Châu 池州 (nay thuộc Thạch Đài 石台, An Huy 安徽, Trung Quốc).

 

Tuyển tập chung