15.00
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
38 bài thơ
1 người thích
Tạo ngày 20/02/2006 13:45 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 24/10/2006 19:40 bởi Vanachi
Trịnh Cốc 鄭谷 (849-911) tên chữ là Thủ Ngu 守愚, người Viên Châu, Giang Tây (nay thuộc Nghi Xuân).