讀李白詩集

何事文星輿酒星,
一時鍾在李先生?
高吟大醉三千首,
留著人間伴月明。

 

Độc Lý Bạch thi tập

Hà sự Văn tinh dữ Tửu tinh,
Nhất thời chung tại Lý tiên sinh?
Cao ngâm đại tuý tam thiên thủ,
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh.

 

Dịch nghĩa

Tại sao ngôi sao Văn và ngôi sao Tửu,
Lại cùng một lúc dồn cả vào ông Lý?
Ngâm vang lúc say khướt ba nghìn bài thơ
Để lại cõi đời làm bạn với ánh trăng.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Cớ chi sao Rượu sao Văn,
Đúc nên một Lý tiên sinh ở đời.
Ba nghìn say đọc nên bài,
Nghìn thu bạn với trăng trời sáng sao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cớ chi sao Rượu hợp sao Văn,
Đúc một Thi tiên cho thế gian?
Say ngâm ba nghìn thơ bất hủ,
Muôn đời sáng mãi với trăng vàng

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Ngọc Hưởng

Dồn cả Văn tinh lại Tửu tinh
Đúc nên hồn cốt Lý tiên sinh
Ngân vang say khướt ba nghìn áng
Trăng chiếu nhân gian một dáng hình


Nguồn: Tứ tuyệt Đường thi (tuyển dịch), NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Đã Văn tinh còn Tửu tinh
Cớ sao dồn hết vào mình, Lý ơi!
Ba nghìn bài, chứ chẳng chơi
Say ngâm để sáng cõi đời đầy trăng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sao Rượu Sao Văn cớ sao mà,
Hun đúc sanh nên Lý Bạch gia.
Ngâm lớn say mèm ba ngàn bản,
Lưu lại trần gian bạn ánh nga.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Làm sao Văn tinh Tửu tinh,
Đúc hun một Lý tiên sinh kỳ tài?
Say ngâm tít ba ngàn bài,
Lưu nhân gian để bạn hoài cùng trăng!

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

tam thiên thủ

Cháu có 1 cuốn Lý Bạch tập, đếm số đề mục khoảng gần 900, nhưng trong đó có bát thủ hay ngũ thủ cũng chép chung một đề mục (cá biệt có đề mục 59 thủ), nên số "thủ" áng chừng có lẽ cũng khá hợp lý với con số 1800 còn lại tới nay trong mục giới thiệu về thơ Lý Bạch. Trịnh Cốc sống vào đời Đường thì 3000 chưa chắc đã là thậm xưng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Hà cớ văn tinh lẫn tửu tinh,
Đồng thời nhập cả Lý tiên sinh.
Cao ngâm say đọc ba ngàn áng,
Lưu lại nhân gian bóng nguyệt thanh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Sao rượu sao văn hẳn có tình,
Đúc dồn vào một Lý tiên sinh.
Say tràn ngâm lớn ba nghìn khúc,
Còn với trăng trong để bóng hình.


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
tửu tận tình do tại
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Sao văn, sao rượu, cớ gì,
Dồn vào họ Lý một thì đúc nên?
Say, ba nghìn khúc ngâm rền,
Bạn cùng trăng sáng, lưu trên cõi người...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối