11/08/2020 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Lý Bạch thi tập
讀李白詩集

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 19/02/2006 13:47

 

Nguyên tác

何事文星輿酒星,
一時鍾在李先生?
高吟大醉三千首,
留著人間伴月明。

Phiên âm

Hà sự Văn tinh dữ Tửu tinh,
Nhất thời chung tại Lý tiên sinh?
Cao ngâm đại tuý tam thiên thủ,
Lưu trước nhân gian bạn nguyệt minh.

Dịch nghĩa

Tại sao ngôi sao Văn và ngôi sao Tửu,
Lại cùng một lúc dồn cả vào ông Lý?
Ngâm vang lúc say khướt ba nghìn bài thơ
Để lại cõi đời làm bạn với ánh trăng.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Sao Rượu Sao Văn cớ sao mà,
Hun đúc sanh nên Lý Bạch gia.
Ngâm lớn say mèm ba ngàn bản,
Lưu lại trần gian bạn ánh nga.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Độc Lý Bạch thi tập