初至巴陵與李十二白,裴九同泛洞庭湖其一

江上相逢皆舊遊,
湘山永望不堪愁。
明月秋風洞庭水,
孤鴻落葉一扁舟。

 

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 1

Giang thượng tương phùng giai cựu du,
Tương sơn vĩnh vọng bất kham sầu.
Minh nguyệt thu phong Động Đình thuỷ,
Cô hồng lạc diệp nhất thiên chu.

 

Dịch nghĩa

Gặp nhau trên sông những bạn từng cùng du ngoạn trước đây,
Từ xa ngắm núi Tương không nén nổi cơn sầu.
Trăng sáng và gió thu thổi trên mặt hồ Động Đình,
Con hồng lẻ và nhiều lá rơi bay qua chiếc thuyền con.


Gia Lăng nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Năm 759, Lý Bạch trên đường lưu đày thì nhận được chiếu vua ban tha tội. Ông ở lại vùng hồ Động Đình ngao du từ hạ sang thu, tình cờ gặp Giả Chí trên đường bị biếm đi Nhạc châu làm tư mã, nên mới có 3 bài này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Trên sông gặp bạn từng xa chơi,
Xa ngắm non Tương sầu chẳng vơi.
Trăng rọi Động Đình thu gió thổi,
Chim hồng, lá rụng trước thuyền trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chợt gặp trên sông vốn bạn quen
Núi Tương xa ngắm khó ngăn phiền
Động Đình trăng sáng thu phong nhẹ
Mòng lẻ loi bay, lá lướt thuyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên sông gặp bạn chơi ngày trước
Xa ngắm dòng Tương khó nén sầu
Trăng gió Động Đình thu gợn nước
Thuyền con hồng nhạn lá khô rơi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên sông gặp bạn từng du ngoạn,
Xa ngắm non Tương khôn nén sầu.
Trăng gió Động Đình thu gợn mặt,
Thuyền con hồng lẻ lá qua đầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời