25/01/2022 09:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 1
初至巴陵與李十二白,裴九同泛洞庭湖其一

Tác giả: Giả Chí - 賈至

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 24/07/2012 17:05

 

Nguyên tác

江上相逢皆舊遊,
湘山永望不堪愁。
明月秋風洞庭水,
孤鴻落葉一扁舟。

Phiên âm

Giang thượng tương phùng giai cựu du,
Tương sơn vĩnh vọng bất kham sầu.
Minh nguyệt thu phong Động Đình thuỷ,
Cô hồng lạc diệp nhất thiên chu.

Dịch nghĩa

Gặp nhau trên sông những bạn từng cùng du ngoạn trước đây,
Từ xa ngắm núi Tương không nén nổi cơn sầu.
Trăng sáng và gió thu thổi trên mặt hồ Động Đình,
Con hồng lẻ và nhiều lá rơi bay qua chiếc thuyền con.

Bản dịch của Phụng Hà

Trên sông gặp bạn từng xa chơi,
Xa ngắm non Tương sầu chẳng vơi.
Trăng rọi Động Đình thu gió thổi,
Chim hồng, lá rụng trước thuyền trôi.
Gia Lăng nay thuộc huyện Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Năm 759, Lý Bạch trên đường lưu đày thì nhận được chiếu vua ban tha tội. Ông ở lại vùng hồ Động Đình ngao du từ hạ sang thu, tình cờ gặp Giả Chí trên đường bị biếm đi Nhạc châu làm tư mã, nên mới có 3 bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Giả Chí » Sơ chí Ba Lăng dữ Lý thập nhị Bạch, Bùi cửu đồng phiếm Động Đình hồ kỳ 1