答湖州迦葉司馬問白是何人

青蓮居士謫仙人,
酒肆藏名三十春。
湖州司馬何須問?
金粟如來是後身。

 

Đáp Hồ Châu Ca Diệp tư mã vấn Bạch thị hà nhân

Thanh Liên cư sĩ Trích Tiên nhân,
Tửu tứ tàng danh tam thập xuân.
Hồ Châu tư mã hà tu vấn ?
Kim Túc Như Lai thị hậu thân.

 

Dịch nghĩa

Cư sĩ làng Thanh Liên người vốn là tiên bị đày
Uống rượu thoải mái mai danh đã ba mươi năm
Tư mã Hồ Châu hỏi tới làm gì ?
Kiếp sau sẽ là Kim Túc Như Lai đấy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Thanh Liên cư sĩ vốn người tiên,
Hay rượu oai danh mấy chục niên.
Tư mã Hồ Châu đà hỏi tới:
Kim Túc Như Lai kiếp tới liền!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Cư sĩ Thanh Liên vốn tiên đày,
Bao năm bạn rượu tiếng xa bay.
Tư mã Hồ Châu cớ chi hỏi?
"Kim túc Như Lai ở kiếp sau!"

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Cư sĩ Thanh Liên, tiên biếm trần,
Mai danh quán rượu ba mươi xuân.
Hồ Châu tư mã vì sao hỏi,
Kim Túc Như Lai ấy hoá thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiên đi đày Thanh Liên trú ngụ
Ba chục năm tửu tứ dấu tên
Quan tư mã hỏi kẻ hèn
Như Lai Kim Túc chắc liền kiếp sau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thanh Liên cư sĩ tiên đày
Ẩn danh quán rượu ba mươi xuân rồi
Hồ Châu tư mã rậm lời
Như Lai Kim Túc ra đời kiếp sau

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Kế Bính

Thanh Liên Cư sĩ Trích Tiên đây,
Ba chục năm giời tỉnh lại say.
Tư mã Hồ Châu bằng muốn hỏi,
Như Lai phật ấy tức thân này.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thanh Liên cư sĩ vốn tiên đày,
Ẩn dật ba mươi năm rượu say.
Tư mã Hồ Châu sao hỏi tới?
Kiếp sau Kim Túc ấy Như Lai.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời