李白墓

采石江邊李白墳,
繞田無限草連雲。
可怜荒壟窮泉骨,
曾有惊天動地文。
但是詩人多薄命,
就中淪落不過君。

 

Lý Bạch mộ

Thái Thạch giang biên Lý Bạch phần,
Nhiễu điền vô hạn thảo liên vân.
Khả liên hoang lũng cùng tuyền cốt,
Tằng hữu kinh thiên động địa văn.
Đãn thị thi nhân đa bạc mệnh,
Tựu trung luân lạc bất qua quân.

 

Dịch nghĩa

Bên sông Thái Thạch có mộ ông Lý Bạch,
Xung quanh cánh đồng mênh mông, cỏ liền mây.
Khá thương cho nắm xương chon nơi gò hoang, suối thẳm,
Người xưa đã từng có văn chương làm cho long trời lở đất.
Ấy thế người làm thơ thường hay gặp mệnh bạc,
Mà trong cảnh luân lạc ai đã hơn được anh.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (8 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Bên sông Thái Thạch mồ ai?
Vùng quanh man mác chân trời cỏ non
Gò hoang, suối thẳm, xương mòn.
Long trời lở đất hãy còn văn chương.
Làng thơ mệnh bạc thế thường,
Mà trong lẫn đẫn anh nhường ai hơn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hồng Thuỷ

Bên sông Thái Thạch mộ nằm đây
Mênh mông đồng rộng cỏ liền mây
Gò hoang suối thẳm vùi xương cốt
Lở đất long trời áng văn hay
Luân lạc thi nhân thường mệnh bạc
Nhưng có ai hơn Lý Bạch này.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Bờ Thái Thạch, mộ Thi tiên
Chân mây liền dải thảo nguyên ngút ngàn
Gửi xương suối thẳm gò hoang
Văn từng lỡ đất, thơ vang động trời
Thi nhân mệnh bạc hẳn rồi
Trong đời luân lạc ai người hơn ông?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Mồ đây Lý Bạch ven sông
Cỏ xanh man mác cao liền tới mây
Gò hoang xương trắng vùi đây
Văn thời nở đất thơ hay động trời
Thi nhân bạc mệnh ai ơi
Long đong lận đận ai người bước qua

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bên sông Thái Bạch mộ người
Ruộng đồng vô hạn liền trời biển xanh
Gò hoang suối kiệt xương tan
Văn chương đất lở trời long những ngày
Thi nhân đầu bạc bao người
Qua cơn dâu biển ai thời hơn ai

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mộ Lý Bạch bên sông Thái Thạch
Chảy quanh co cỏ giáp trời mây
Thương xương trong mộ hoang này
Từng làm trời đất chuyễn lay thi tài
Thi nhân mệnh bạc không sai
Nhưng trong luân lạc không ai sánh bằng.

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Thạch bên sông Lý mộ phần,
Mênh mông đồng rộng cỏ mây vần.
Gò hoang suối thẳm thương vùi cốt,
Lở đất long trời hay áng văn.
Đích thị thi nhân nhiều bạc mệnh,
Luân lạc ai hơn Lý Bạch này.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lý phần Thái Thạch bên sông,
Cỏ liên đồng rộng mênh mông mây vần.
Gò hoang suối thẳm vùi thân,
Long trời lở đất áng văn những ngày.
Thi nhân bạc mệnh ai hay,
Ai hơn Lý Bạch những ngày gian truân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời