大林寺桃花

人間四月芳菲盡,
山寺桃花始盛開。
長恨春歸無覓處,
不知轉入此中來。

 

Đại Lâm tự đào hoa

Nhân gian tứ nguyệt phương phi tận,
Sơn tự đào hoa thuỷ thịnh khai.
Trường hận xuân quy vô mịch xứ,
Bất tri chuyển nhập thử trung lai.

 

Dịch nghĩa

Tháng tư ở dưới nhân gian, cỏ hoa thơm đã tàn tạ hết,
Nhưng ở ngôi chùa trên núi cao, hoa đào mới nở rực rỡ.
Lòng giận mãi không biết xuân về từ xứ nào,
Mà còn lẩn khuất vào trong chốn núi non này.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Tháng tư hương sắc phai tàn hết
Chùa núi đào hoa mới nở đầy
Còn giận xuân đi không dấu vết
Đâu ngờ xuân đến nở nơi đây.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
144.79
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tản Đà

Tháng tư hoa đã hết mùa,
Hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay.
Xuân về kín chốn ai hay,
Biết đâu lẩn khuất trong này núi non.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Tháng tư, trăm hoa đã tàn phai,
Hoa đào chùa núi mới mãn khai.
Giận mãi nàng xuân sao kín tiếng,
Về ẩn non này, xuân với ai!

22.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Kim Young

Trời tháng tư hương thơm đã dứt,
Chùa trên non đào rực rỡ hoa.
Giận mùa xuân bỏ đi xa,
Ai ngờ xuân đã chuyển qua nơi này.

22.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Tháng tư khắp chốn hương tàn,
Mà chùa trên núi đào tràn nở hoa.
Giận Xuân về tận đâu xa,
Mà nào có biết Xuân qua nơi này.

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Hùng II

Tháng tư trời đất hương thơm hết,
Trên núi đào chùa chớm nở đầy.
Trách mãi xuân không về chỗ vắng,
Ngờ đâu xuân đã lại trong đây.

13.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thích Quảng Sự

Tháng tư hoa rụng hết xuân nồng
Chùa núi đào hoa mới điểm hồng.
Giận mãi nàng xuân tìm chẳng thấy,
Hay về đâu đó với ai không?

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Khắp chốn tháng tư hoa úa phai
Riêng đào chùa núi rộ mùa khai.
Hờn xuân lẩn khuất nơi đâu ẩn
Nào biết chuyển về đang ở đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Khánh

Muôn hoa phai nhạt tháng tư
Riêng đào mơn mởn sân chùa núi đây
Tiếc xuân tìm kiếm bấy nay
Hoá ra xuân trốn trong này biết đâu!

24.50
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của TánThần

Tháng tư nhân giang hương đã tàn,
Đào hoa nở rộ khắp chùa đây.
Giận xuân không biết nơi nào kiếm,
Ngở đâu xuân đến tận nơi này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 3 trang (25 bài trả lời)
[1] [2] [3] ›Trang sau »Trang cuối