Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn mạnh tuân. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Lý Bạch mộ (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Mồ đây Lý Bạch ven sông
Cỏ xanh man mác cao liền tới mây
Gò hoang xương trắng vùi đây
Văn thời nở đất thơ hay động trời
Thi nhân bạc mệnh ai ơi
Long đong lận đận ai người bước qua

Ảnh đại diện

Thanh bình điệu kỳ 1 (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Mây ngỡ xiêm y hoa ngỡ người
Gió xuân thức giấc giọt xương rơi
Ví không tiên nữ nơi quần ngọc
Ắt hẳn hằng nga chốn nguyệt cung

Ảnh đại diện

Xích Bích hoài cổ (Đỗ Mục): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Kích vùi dưới cát sắt còn trơ
Dấu vết triều xưa vẫn rõ ràng
Gió đông không giúp Chu Công Cẩn
Đồng Tước đêm xuân khoá hai kiều

Ảnh đại diện

Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Bồ đào rượu ngát dạ quang
Miệng chưa kịp nhắp giục vang tỳ bà
Sa trường say khướt lắm à
Xưa nay chinh chiến ai đà hồi hương

Ảnh đại diện

Lũng Tây hành kỳ 2 (Trần Đào): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Quyét sạch Hung Nô chẳng sờn lòng
Năm ngàn tráng sỹ đất Hồ chôn
Xương trắng bên bờ Vô Định ấy
Giấc mộng phòng xuân vẫn cứ mong

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Phía tây lầu hạc bạn lên đường
Giữa mùa hoa khói xuôi Châu Dương
Bóng buồm đã khuất vào xanh thẳm
Chỉ thấy trường giang chảy cuối trời

Ảnh đại diện

Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu): Bản dịch của Nguyễn mạnh tuân

Hoàng hạc người xưa cưỡi đi rồi
Trơ đây lầu hạc trống vắng thôi
Hạc vàng một đi đi biền biệt
Mây trắng ngàn năm lững lờ trôi
Sông rạng Hán Dương cây sáng tỏ
Cỏ tươi Anh Vũ bãi xanh ngời
Hoàng hôn khuất lẻo quê nào thấy
Khói sóng giục sầu khách cố hương

Ảnh đại diện

Lao Lao đình (Lý Bạch): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Thiên hạ lòng thắt quặn đau
lòng người tiễn khách ở lao lao đình
gió xuân thấu hiểu sự tình
cho nên mới chẳng để nhành liễu xanh

Ảnh đại diện

Thục tướng (Đỗ Phủ): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

Miếu thờ thừa tướng ở nơi nao
Cẩm quan thành ngoại bách xanh màu
Dưới thềm cỏ biếc lên xuân sắc
cách lá oanh vàng hót thiết tha
Ba lần đón rước bàn kế nước
Hai triều dốc sức hết lòng trung
Đánh trận chưa thành người đã thác
Anh hùng nhỏ lệ mãi tuôn rơi

Ảnh đại diện

Đề Ô giang đình (Đỗ Mục): Bản dịch của nguyễn mạnh tuân

xông trận được thua chuyện bất kỳ
nén đau chịu nhục chí nam nhi
giang đông con cháu nhiều anh tuấn
quay về đánh trả cũng có khi

Trang trong tổng số 2 trang (12 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối