Xếp theo:

Trang trong tổng số 67 trang (667 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ai giang đầu

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
13 trả lời, 26576 lượt xem, 5 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 12:05

Ai vương tôn

25.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
8 trả lời, 12065 lượt xem, 6 người thích
Do Vanachi gửi ngày 12/06/2005 12:16

Anh hùng tận

93.78
Việt Nam » Hiện đại » Tô Thuỳ Yên » Thơ tuyển (1995)
0 trả lời, 13335 lượt xem, 0 người thích
Do karizebato gửi ngày 22/06/2009 01:30

Anh Vũ châu

114.27
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
25 trả lời, 52834 lượt xem, 32 người thích
Do Vanachi gửi ngày 31/05/2004 21:26

Bá Lăng oán biệt

23.50
Trung Quốc » Thanh » Tiền Đỗ
1 trả lời, 2713 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 28/07/2014 09:37

Bả tửu vấn nguyệt

154.73
Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch
15 trả lời, 54304 lượt xem, 11 người thích
Do Vanachi gửi ngày 04/04/2007 22:37

Bách bộ hồng

53.60
Trung Quốc » Bắc Tống, Liêu » Tô Thức » Thi
1 trả lời, 6689 lượt xem, 0 người thích
Do Hà Như gửi ngày 12/04/2013 17:25

Bách Hoa châu

13.00
Trung Quốc » Minh » Cao Khải
1 trả lời, 2271 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 21/01/2019 10:39

Bạch phù hành

15.00
Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
3 trả lời, 3137 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 08/03/2015 11:09

Bạch Thuỷ nham bộc bố

15.00
Trung Quốc » Thanh » Nghiêm Toại Thành
1 trả lời, 1761 lượt xem, 0 người thích
Do tôn tiền tử gửi ngày 24/04/2019 21:47

Trang trong tổng số 67 trang (667 bài thơ)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài thơ:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tiêu đề:

Tác giả:

Nội dung:

Nguyên bản (thơ chữ Hán/tiếng nước ngoài):

Thể thơ:

Ngôn ngữ:

Nước:

Thời đại:

Bài trả lời:

Thể loại:

Tiêu đề:

Nội dung: