Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Trương Vấn Đào (6 bài)
- Thư Vị (2 bài)
- Quách Lân (1 bài)
- Tôn Nguyên Tương (1 bài)
- Vương Đàm (1 bài)
Tạo ngày 28/07/2014 08:27 bởi tôn tiền tử
Tiền Đỗ 錢杜 (1764-1845) vốn tên Du 榆, tự Thúc Mai 叔枚, Danh Đỗ 名杜, hiệu Tùng Hồ tiểu ẩn 松壺小隱, thi nhân và hoạ gia người Tiền Đường, là em của Tiền Thụ 錢樹. Ông xuất thât quan lại, đỗ tiến sĩ năm Gia Khánh thứ 5 (1800), làm quan chủ sự. Ông là người khoáng đạt, thích giao du, từng ở Vân Nam, Tứ Xuyên, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Tây. Năm Gia Khánh thứ 9 (1804), ông ở Gia Định (nay thuộc Thượng Hải). Năm Đạo Quang thứ 22 (1842), quân Anh đánh Chiết Giang, ông tị nạn tới Dương Châu tới khi qua đời. Tác phẩm của ông còn 2 tập "Tùng Hồ hoạ chuế" 松壺畫贅 và "Tùng Hồ hoạ ức" 松壺畫憶.