Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tào Tuyết Cần (121 bài thơ)
- Ái Tân Giác La Hoằng Lịch (5 bài thơ)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài thơ)
- Viên Mai (32 bài thơ)
- Kỷ Quân (11 bài thơ)
Tạo ngày 17/09/2008 02:15 bởi hongha83
Thư Vị 舒位 (1765-1816) tự Lập Nhân 立人, hiệu Thiết Vân 鐵雲, người Đại Hưng, Trực Lệ (nay thuộc Bắc Kinh). Ông nhà nghèo, sống nhờ nghề dạy học và mạc khách. Là người chí hiếu, khi mẹ mất (năm Gia Khánh, Ất Hợi 1815) vì quá đau buồn nên ông đã bệnh, cũng vào năm đó ông mất (nhằm vào đêm trừ tịch). Tác phẩm có Bình Thuỷ trai thi tập.