Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thư Vị (2 bài)
- Tiền Đỗ (3 bài)
- Trương Vấn Đào (6 bài)
- Trần Văn Thuật (1 bài)
- Tôn Nguyên Tương (1 bài)
Tạo ngày 10/05/2019 20:30 bởi tôn tiền tử
Quách Lân 郭麟 (1767-1831) người đời Thanh, tự Tường Bá 群伯, hiệu Tần Gia 頻伽, cuối đời hiệu Cừ Am 蘧庵, người Ngô Giang, Giang Tô, đỗ cống sinh khoảng năm Gia Khánh, đời có tài không gặp, cảnh nhà nghèo khổ, từng là học trò của Diêu Nãi. Tác phẩm có Linh Phân quán thi tập.