Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Quách Lân (1 bài)
- Diêu Xuân (2 bài)
- Thư Vị (2 bài)
- Tiền Đỗ (3 bài)
- Trương Vấn Đào (6 bài)
Tạo ngày 10/05/2019 20:36 bởi tôn tiền tử
Trần Văn Thuật 陳文述 (1771-1843) người đời Thanh, vốn tên Văn Kiệt 文杰, tự Phả Hương 譜香, hiệu Vân Bá 雲伯, Thoái Am 退庵, người Tiền Đường, Chiết Giang (nay là Hàng Châu), đỗ cử nhân thời Gia Khánh, làm tri huyện Chiêu Văn và Toàn Tiêu, thơ gần Tây Côn thể. Cuối đời dần giảm hoa cầu thực. Tác phẩm có Bích thành tiên quán thi sao, Di Đạo đường tập, Mạt lăng tập, Tây linh hoài cổ tập.