Sông Gia Lăng xa ngắm Nga My
Trăng lên sáng đất tàn lô vi
Sóng gió Cù Đường không ngại quản
Dưới song thuyền nhỏ tự đề thi
Cạnh thành Bạch Đế vạn từng cây
Hoàng Ngưu lên cúng lễ dâng đầy
Ghé đến Bì đồng mua rượu quý
Ba Lăng lại xuống gió sương bay
Ra non vào núi tiếng chuông đeo
Xuống thác lên ghềnh đom đóm theo
Hướng dẫn đường đi, chim bói cá
Tựa người chiếu gió ngắm triều reo
Núi Vu kẽm Vu đầy sương thu
Dãy cây xanh lạnh tít trời mù
Hai bờ vượn hú nghe càng khổ
Khách trở Thanh Khê giấc thức bù

tửu tận tình do tại