15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/03/2015 11:09

白鳧行

君不見:
黃鵠高於五尺童,
化為白鳧似老翁。
故畦遺穗已蕩盡,
天寒歲暮波濤中。
鱗介腥膻素不食,
終日忍饑西復東。
魯門鶢鶋亦蹭蹬,
聞道如今猶避風。

 

Bạch phù hành

Quân bất kiến:
Hoàng hạo cao vu ngũ xích đồng,
Hoá vi bạch phù tự lão ông.
Cố huề di tuệ dĩ đãng tận,
Thiên hàn tuế mộ ba đào trung.
Lân giáp tinh thiên tố bất thực,
Chung nhật nhẫn cơ tây phục đông.
Lỗ môn viên cư diệc tằng đắng,
Văn đạo ư kim do tị phong.

 

Dịch nghĩa

Người thấy chăng:
Con chim hoàng hạo cao như đứa trẻ lên mười,
Biến thành con le giống như ông già.
Nơi ruộng xưa những hạt thóc rớt lại đã hết sạch,
Trời lạnh cuối đời lặn lội nơi sóng gió.
Vảy cá tanh tưởi không ăn nổi,
Suốt ngày chịu đói đi lang thang.
Con chim biển vẫn tấp tểnh nơi cửa thành nước Lỗ,
Nghe nói rằng cho đến nay vẫn còn tránh gió.


(Năm 769)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Người thấy chăng:
Hoàng hạo cao bằng trẻ lên mười,
Hoá thành le trắng lão sáu mươi.
Ruộng xưa thóc rụng nay đà hết,
Trời lạnh lặn sóng lúc cuối đời.
Vảy cá tanh tao nuốt chẳng được,
Suốt ngày chịu đói đi khắp nơi.
Chim biển vẫn núp nơi cửa Lỗ,
Nghe đồn tới nay còn chờ thời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thấy chăng ngỗng trời như trai trẻ
Thành le le nhỏ bé ông già
Thóc đà hết sạch ruộng xưa
Cuối đời trời lạnh vẫn là long đong
Không ăn nổi cá tanh vây vẩy
Chịu đói đi lẩy bẩy tây đông
Bơ vơ nước Lỗ cửa thành
Đến nay nghe nói vẫn đành co ro.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Người thấy chăng:
Hoàng hạo cao bằng trẻ tuổi mười,
Biến thành le trắng lão già người.
Ruộng xưa thóc rụng nay vừa hết,
Trời lạnh gió mưa lúc cuối đời.
Vảy cá tanh hôi không nuốt nổi,
Suốt ngày chịu đói chạy khắp nơi.
Lang thang chim biển nơi thành Lỗ,
Tránh gió đến nay đồn mấy lời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời