Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
29 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Thuý Thuý (2 bài)
- Đinh Hạc Niên (4 bài)
- Từ Bí (1 bài)
- Tôn Phần (32 bài)
- Trương Vũ (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 09/08/2008 00:36 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/09/2008 08:39 bởi Vanachi
Cao Khải 高啟 (1336-1374) tự Lý Địch 季迪, hiệu Tra Hiên 槎軒, thi nhân trứ danh đời Nguyên Mạt - Minh Sơ, người huyện Trường Sa, lộ Bình Giang (đời Minh đổi thành phủ Tô Châu) tổ tiên người Sơn Âm, lánh nạn sang đất Ngô Trung. Ông cùng Dương Cơ 楊基, Trương Vũ 張羽, Trừ Bí 徐賁 tề danh, hợp xưng Ngô Trung tứ kiệt 吳中四傑, có ý so sánh với Sơ Đường tứ kiệt. Ông cũng là một trong Minh sơ thập tài tử. Ban đầu ông giúp việc quan cho Trương Sĩ Thành 張士誠, sau được Chu Nguyên Chương sai sửa Minh sử, rồi cất nhắc làm Hộ bộ thị lang, ông từ chối không nhận. Cuối đời Nguyên đại loạn, từng tị nạn tới Thanh Khâu, Tùng Giang, nên còn còn có hiệu Thanh Khâu tử. Sau ông viết Thượng lương văn, lời lẽ phạm vào đại kỵ của Chu Nguyên Chương nên bị khép vào văn tự ngục, xử chém ngang lưng ở Nam Kinh, khi 39 tuổi.