Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
32 bài thơ
Tạo ngày 23/01/2019 09:11 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 20/09/2021 15:10 bởi tôn tiền tử
Tôn Phần 孫蕡 (1337-1393) tự Trọng Diễn 仲衍, hiệu Tây Am tiên sinh 西庵先生, người Bình Bộ 平步, quận Nam Hải 南海, tỉnh Quảng Đông (nay là làng Bình Bộ, Thuận Đức 順德, Quảng Đông), tính tình hào sảng, nghi biểu đường đường, ham đọc sách, giỏi thơ văn. Cuối đời Nguyên, Hà Chân 何真 chiếm cứ Lĩnh Nam khai doanh lập phủ, có mời Tôn Phần, Vương Tá 王佐, Triệu Giới 趙介, Lý Đức 李德, Hoàng Triết 黄哲, dùng lễ đối đãi, xưng là Nam Viên ngũ tiên sinh 南園五先生 (Nam Viên nay là Trung Sơn đồ thư quán 中山圖書館 tại Quảng Châu). Chu Nguyên Chương dấy binh đánh Nguyên, tướng Liệu Vĩnh Trung 廖永忠 nam chinh Ngũ Lĩnh, Tôn Phần biết đại cuộc sắp thống nhất, khuyên Hà Chân bãi chiến, viết biểu hàng nhà Minh, được thụ chức Chủ quản giáo dục. Năm Hồng Vũ thứ 3 (1370), triều Minh cho mở khoa cử, ông nhậm chức Chức nhiễm cục sứ thuộc Công bộ…