Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đinh Hạc Niên (4 bài)
- Trương Vũ (5 bài)
- Từ Bí (1 bài)
- Cao Khải (29 bài)
- Dương Cơ (3 bài)
Tạo ngày 23/01/2019 09:11 bởi tôn tiền tử
Tôn Phần 孫蕡 (1334-1393) tự Trọng Diễn 仲衍, hiệu Tây Am tiên sinh 西庵先生, người Thuận Đức, Quảng Đông. Cuối Nguyên, được quan địa phương dùng lễ đối xử. Năm Hồng Vũ thứ ba mở khoa thi, trúng cử, được cử làm chức tạp cục sứ bộ Công, quan đến Kinh lịch phủ Tô Châu. Sau vấp việc bị đầy đi thú ở Liêu Đông. Hai mươi sáu năm sau bị cuốn vào vụ án Lam Ngọc mắc tội chết. Cuối Nguyên, Tôn Phần đã nổi tiếng thơ, cùng với Vương Tá, Triệu Giới, Lý Đức, Hoàng Tiết được gọi là Nam viên ngũ tiên sinh. Tác phẩm có Tây Am tập.