Không hận ngày xuân theo nước trôi,
Cảnh sắc ao xanh gợi mối sầu.
Trước sân trên những hàng dương liễu,
Ngày ngày oanh đến hót từng đôi.

tửu tận tình do tại