Chia tay trồng một cây đào,
Nhuỵ nay nở đẹp hoa bao đỏ cành.
Viễn du tập quán ấy thành,
Nửa đời phụ khiến xuân xanh lỡ làng.

tửu tận tình do tại