Chảy qua thành Hồ Châu khe nước
Lầu gác dân dãy mọc bên dòng
Gió xuân buông liễu bên song
Hoa bay mưa bụi giăng giăng ướt rèm
Tháng đã sang tư, năm nồm trở
Ngợp ấu sen trước cửa mầu phô
Thuyền hoa như hộc gái Ngô
Ra thành từ sớm trăng nhô theo về
Rợp cô bồ vẳng nghe bạch trữ
Tiếng nói cười ồn ã cách hoa
Gió cá chép én bay sà
Uyên ương bãi nhỏ lăng ca vọng về

tửu tận tình do tại