Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Từ Bí (1 bài)
- Cao Khải (29 bài)
- Tôn Phần (32 bài)
- Lưu Thuý Thuý (2 bài)
- Trương Vũ (5 bài)
Tạo ngày 24/08/2014 12:08 bởi tôn tiền tử
Đinh Hạc Niên 丁鶴年 (1335-1424) tự Vĩnh Canh 永庚, hiệu Hữu Hạc sơn nhân 友鶴山人, người Vũ Xương, tộc Hồi, là một thi nhân có tiếng cuối đời Nguyên đầu Minh. Ông xuất thân nhà quan, thuở nhỏ hiếu học, 17 tuổi đã thông Thi, Thư, Lễ. Cuối đời Nguyên, ông tránh nạn phiêu bạc giang hồ, hoàn cảnh khốn đốn, dạy chữ làm thuốc mưu sinh. Năm Hồng Võ thứ 12 (1379) đời Minh, ông về lại Vũ Xương, ẩn cư tại quê nhà.