Sang canh tư nơi Giang Thành trăng xuống
Hồn tha hương theo mộng đến Loan Kinh
Tỉnh dậy ngồi một mình bên đèn lạnh
Trời rộng cao nhạn đơn lẻ vài thanh

tửu tận tình do tại