Giá cô kêu, vọng nơi hoang dã
Chàng sắp đi mưa núi đổ về
Trời Thục như mắt người ly biệt
Mười ngày mưa không một ngày khô

tửu tận tình do tại