Nguyên Tương vạn dặm ngút ngàn?
Đêm đêm trong mộng cùng chàng bên nhau.
Cảnh xuân nào biết người đau,
Rừng phong thêm tiếng hót sầu đỗ quyên.

tửu tận tình do tại