Trồng dương liễu cành dài phơ phất,
Gửi phong thư ngớ ngẩn xa xăm.
Nhạn xuân hướng bắc bay lầm,
Chàng đang du hí tại vùng Giang Nam.

tửu tận tình do tại