64.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
124 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Phạm Ngọc Cảnh (25 bài)
- Đào Ngọc Phong (74 bài)
- Trần Hồng Thắng (45 bài)
- Vân Long (21 bài)
- Thúc Hà (28 bài)
Tạo ngày 09/09/2018 14:40 bởi Vanachi
Nguyễn Khắc Phi là giáo sư, nhà giáo, sinh ngày 2-5-1934 tại xã Sơn Hoà, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, trong gia đình một nhà nho đại khoa. Anh trai của ông là bác sĩ, nhà văn hoá Nguyễn Khắc Viện.

Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn ĐH Sư phạm Hà Nội năm 1957, ông được giữ lại trường, là giảng viên của các Trường ÐH Tổng hợp, ÐH Sư phạm Hà Nội, ÐH Sư phạm Vinh từ đó đến năm 1999, trước khi chuyển sang NXB Giáo dục.

Ông là một trong những người đi đầu trong văn học so sánh về mặt lý luận. Trong khi làm lịch sử văn học, vào thời điểm trước và vào đầu những năm bảy mươi, ông vừa có kiến thức cụ thể chắc chắn về văn học Việt Nam, văn học Trung Quốc, văn học Nga và văn học phương Tây, vừa đã từng làm thao tác so sánh trong khi giảng dạy và nghiên cứu. Với vốn ngoại ngữ phong phú, ông sớm đọc và tiếp thu tinh hoa lý luận nước ngoài, lúc đó chưa được dịch rộng rãi ra tiếng Việt.

 

Thơ dịch tác giả khác

Bạch Cư Dị (Trung Quốc)

Bao Chửng (Trung Quốc)

Cao Khải (Trung Quốc)

Cát Thắng Trọng (Trung Quốc)

Chu Bang Ngạn (Trung Quốc)

Cù Hữu (Trung Quốc)

Cung Tự Trân (Trung Quốc)

Dương Duy Trinh (Trung Quốc)

Dương Vạn Lý (Trung Quốc)

Dữu Tín (Trung Quốc)

Đào Tiềm (Trung Quốc)

Đỗ Mục (Trung Quốc)

Đỗ Phủ (Trung Quốc)

Đức Tường thiền sư (Trung Quốc)

Giang Yêm (Trung Quốc)

Hạ Diễn (Trung Quốc)

Hà Tốn (Trung Quốc)

Hoàng Đình Kiên (Trung Quốc)

Kê Khang (Trung Quốc)

Kiều Thục (Trung Quốc)

Kỷ Quân (Trung Quốc)

Liễu Tông Nguyên (Trung Quốc)

Lư Luân (Trung Quốc)

Lưu Nhân (Trung Quốc)

Lưu Thần Ông (Trung Quốc)

Lưu Trường Khanh (Trung Quốc)

Lý Bạch (Trung Quốc)

Lý Dục (Trung Quốc)

Lý Hạ (Trung Quốc)

Lý Ngao (Trung Quốc)

Lý Thương Ẩn (Trung Quốc)

Lý Tuân (Trung Quốc)

Mạnh Giao (Trung Quốc)

Mục Tu (Trung Quốc)

Nghiêm Uẩn (Trung Quốc)

Nhiếp Di Trung (Trung Quốc)

Ôn Đình Quân (Trung Quốc)

Ông Đồng Hoà (Trung Quốc)

Phạm Thành Đại (Trung Quốc)

Phùng Tiểu Thanh (Trung Quốc)

Phương Hiếu Nhụ (Trung Quốc)

Quách Chấn (Trung Quốc)

Tạ Diễu (Trung Quốc)

Tạ Linh Vận (Trung Quốc)

Tạ Phương Đắc (Trung Quốc)

Tagore Rabindranath (Ấn Độ)

Tân Khí Tật (Trung Quốc)

Thủ Nhân (Trung Quốc)

Tiết Đạo Hành (Trung Quốc)

Tô Thức (Trung Quốc)

Trần Sư Đạo (Trung Quốc)

Triệu Mạnh Phủ (Trung Quốc)

Trịnh Tiếp (Trung Quốc)

Trịnh Tư Tiếu (Trung Quốc)

Trừ Quang Hy (Trung Quốc)

Trương Lỗi (Trung Quốc)

Trương Tịch (Trung Quốc)

Trương Tư (Trung Quốc)

Viên Khải (Trung Quốc)

Viên Mai (Trung Quốc)

Vương Sĩ Trinh (Trung Quốc)

Vương Xương Linh (Trung Quốc)