34.67
Nước: Trung Quốc (Thanh)
32 bài thơ
Tạo ngày 26/05/2007 16:26 bởi Vanachi
Viên Mai 袁枚 (1716-1797) là thi nhân và tản văn gia đời Thanh, tự Tử Tài 子才, hiệu Giản Trai 簡齋, biệt hiệu Tuỳ Viên lão nhân 隨園老人, cuối đời còn có tự hiệu Thương sơn cư sĩ 倉山居士 (có nơi viết là 蒼山居士), người Tiền Đường (nay thuộc Hàng Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc). Ông là một thi nhân tiêu biểu đời Càn Long, Gia Khánh, cùng với Triệu Dực 趙翼, Tưởng Sĩ Thuyên 蔣士銓 được xưng là Càn Long tam đại gia. Ông đỗ tiến sĩ năm Càn Long thứ 4 (1739).

Tác phẩm tiêu biểu của ông có Tuỳ Viên thi thoại 隨園詩話, Tiểu Thương Sơn phòng thi tập 小倉山房詩集.