Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thanh
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 05/09/2014 22:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/09/2014 22:22

永福庵贈餐蓴上人

山髻當窗滿,  
松釵落袖輕。  
老僧雖寂寞,  
歸有一花迎。

 

Vĩnh Phúc am tặng Xan Thuần thượng nhân

Sơn kế đương song mãn,
Tùng thoa lạc tụ khinh.
Lão tăng tuy tịch mịch,
Quy hữu nhất hoa nghinh.

 

Dịch nghĩa

Đỉnh núi như cái búi tóc choáng hết vuông cửa
Rừng cây tùng ở xa kia trông như ống tay áo nhẹ nhàng thòng xuống.
Vị sư già tuy ở chỗ vắng vẻ
Mỗi khi đi đâu trở về am thì đều có hoa đón chào

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Sơn

Núi choáng đầy song cửa,
Tùng xanh dáng dịu dàng.
Sư vui đời tịch mịch,
Hoa đón thật là sang.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Dẫn giải bài thơ

山髻sơn kế: hình đỉnh núi như cái búi tóc. 當đương: ở đây nghĩa là ngăn che. 山髻當窗滿 Nhìn qua song cửa sổ, đỉnh núi như cái búi tóc choáng đầy vuông cửa. 松釵tùng thoa: thân cây tùng thẳng trông như cây thoa cài tóc của phụ nữ. 落袖 lạc tụ: ống tay áo thòng xuống. 松釵落袖輕 Rừng cây tùng ở xa kia trông như ống tay áo nhẹ nhàng thòng xuống.

Dẫn:
Viên Mai đến thăm sư Xan Thuần tại am Vĩnh Phúc ở trên núi. Từ trong am nhìn ra, Viên Mai thấy đỉnh núi như cái búi tóc choáng hết vuông cửa, những cây tùng gần hơn thì như những ống tay áo thòng xuống trông nhẹ nhàng. Sư Xan Thuần ở chỗ vắng vẻ thật nhưng mỗi khi đi đâu trở về am thì đều có hoa đón chào. Viên Mai muốn nói đến cuộc sống hòa quyện với thiên nhiên của sư Xan Thuần, nhưng trong ấy không thiếu hình ảnh con người (búi tóc, thoa, đón đưa...)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời