Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
11 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 24/09/2008 18:08 bởi hongha83, đã sửa 5 lần, lần cuối ngày 27/03/2014 08:22 bởi hongha83
Kỷ Quân 紀昀 (1724-1805, có nơi đọc là Kỷ Vân) văn học gia và thư tịch gia đời Thanh, tên tự Hiểu Lam 曉嵐, Xuân Phàm 春帆, người ở huyện Hiến, Trực Lệ (nay là Hà Bắc). Kỷ Quân học thức uyên bác, sở trường về môn khảo chứng và huấn hỗ (chú thích phân tích ngôn ngữ). Ông đỗ tiến sĩ, làm quan dến Thượng thư bộ Lễ, Hiệp biện đại học sĩ. Năm Càn Long thứ 37 (1772), triều đình Thanh hạ chiếu biên soạn bộ Tứ khố toàn thư và để ông giữ chức quan tổng biên tập. Kỷ Quân còn chủ trì biên soạn sách Tứ khố toàn thư tổng mục gồm 200 quyển, khảo xét bình điểm nguồn gốc của các tác phẩm, nêu ra chỗ được chỗ mất, biện biệt chữ nghĩa, trở thành tác phẩm có thành tựu lớn về mục lục học ở Trung Quốc.

Tác phẩm:
- Duyệt vi thảo đường bút ký 閱微草堂筆記
- Ô Lỗ Mộc Tề tạp thi 烏魯木齊雜詩
- Tứ khố toàn thư 四庫全書 (chủ biên)

Tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt:
- Duyệt vi thảo đường bút ký (Kỷ Vân), Lê Văn Đình - Ngô Như Sâm dịch, NXB Lao động, 2014