Nhạt nhoà như khói đậm mây xuân
Xanh đến đại giang sóng dập dờn
Ngồi nắng buồm chiều đưa lướt sóng
Theo người màu biếc muốn lên thuyền

tửu tận tình do tại