Vạn cổ giấc mộng tình
Bao la chớp mắt qua
Bảy tình quấy rầy lắm
Trước cảnh nhận không ra
Nào biết dưới cây này
Nước Hoè An không xa
Nào biết đâu trời đất
Chẳng cạnh gốc hoè già?
Có đâu cảnh giả thật
Trằn trọc những lo xa
Hãy nhìn cành nam ấy
Soi bóng rạng nguyệt tà
Dời giường ra hiên vắng
Quên hết lặng mình ta


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)