22/03/2023 20:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoè An quốc
槐安國

Tác giả: Kỷ Quân - 紀昀

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 23/09/2008 22:56

 

Nguyên tác

萬古一夢覺,
大千才瞬息。
其情紛擾攘,
當境誰能識。
安知此樹下,
不有槐安國。
安知此天地,
不在槐根側。
真妄竟何有,
輾轉空疑惑。
且看向南枝,
皎然映月色。
移榻坐軒楹,
忘機兩冥默。

Phiên âm

Vạn cổ nhất mộng giác,
Đại thiên tài thuấn tức.
Kỳ tình phân nhiễu nhương,
Đương cảnh thuỳ năng thức.
An tri thử thụ hạ,
Bất hữu Hoè An quốc.
An tri thử thiên địa,
Bất tại hoè căn trắc.
Chân vọng cánh hà hữu,
Triển chuyển không nghi hoặc.
Thả khán hướng nam chi,
Hạo nhiên ánh nguyệt sắc.
Di tháp toạ hiên doanh,
Vong cơ lưỡng minh mặc.

Bản dịch của Nguyễn Tôn Nhan

Vạn cổ giấc mộng tình
Bao la chớp mắt qua
Bảy tình quấy rầy lắm
Trước cảnh nhận không ra
Nào biết dưới cây này
Nước Hoè An không xa
Nào biết đâu trời đất
Chẳng cạnh gốc hoè già?
Có đâu cảnh giả thật
Trằn trọc những lo xa
Hãy nhìn cành nam ấy
Soi bóng rạng nguyệt tà
Dời giường ra hiên vắng
Quên hết lặng mình ta
Nguồn: Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, NXB Văn hoá thông tin, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kỷ Quân » Hoè An quốc